Support
AiyahThailand
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ประโยชน์

วันที่: 08-08-2016

ไอย่าสลิม เปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ ผอม สวย มั่นใจ อย่างปลอดภัย "ไอย่าสลิม"


Aiyáh Slim the best solution for S-Shape
อาหารเสริมดักจับแป้ง ไขมัน และน้ำตาลในอาหาร พร้อมทั้งขับไขมันส่วนเกินในร่างกายทุกส่วน เพื่อให้คุณได้มีสัดส่วนที่กระชับและหุ่น S-shape อย่างมั่นใจ


นวัตกรรมในการควบคุมสัดส่วนด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ 4B

BLOCK: ดักจับและยับยั้งไขมันใหม่ที่เข้าสู่ร่างกาย

BURN : เร่งการเผาผลาญสลายไขมันมาใช้ในรูปพลังงาน

BREAK: อิ่มเร็ว อิ่มง่ายไม่ทานเกินจำเป็น

BUILD: สร้างหุ่นสวย กระชับทุกสัดส่วน


หากคุณเป็นคนท่ีอยากผอมสวย มีห่นุ S-Shape อย่างปลอดภัย Aiyah Slim เป็นตัวเลือกท่ีดีท่ีสุดท่จีะเปล่ียนคุณให้เป็นคนใหม่

✔ น้ำหนักลดลงและสร้างสัดส่วน S-Shape อย่างแน่นอน

✔ ดักจับและยับยั้งแป้ง ไขมันและน้ำตาล ด้วยนวัตกรรมใหม่ 4B อย่างเต็มที่

✔ ลดแคลอรี่ในแตล่ะมื้ออาหารอย่างมีประสิทธิภาพ

✔ สลายไขมันส่วนเกิน เพิ่มประสิทธิภาพการเผาพลาญไขมันเดิมให้นํามาใช้เป็นพลังงาน

✔ เห็นผลตั้งแต่กล่องแรกที่ทาน

✔ ไม่มีผลข้างเคียง ไม่มีสารตกค้าง100% เพราะไอย่าสลิม ประกอบด้วยด้วยสารสกดัจากธรรมชาติล้วนๆ ทําให้ใจไม่สั่น ไม่เวียนหัว

✔ ทานข้าวได้ตามปกติ ไม่ต้องอดอาหาร

✔ ใส่ส่วนผสมโดสทกุแคปซูล

✔ ขจัดเซลลูไลท์ ผิวส้มที่กวนใจ

✔ ผอมถาวร ไม่โยโย่แน่นอนทานแล้วไม่กลับมาอ้วนอีก


ส่วนประกอบ

เพราะเราเลือกสารสกัดที่ดีีีที่สุดจากธรรมชาติ 100% จึงปลอดภัยหายห่วง
สารสกัดของ ไอย่าสลิมประกอบไปด้วย

  • Chromium picolinate ที่ช่วยลดปริมาณไขมันในร่างกาย และกระตุ้นการสร้างมวลกล้ามเนื้อโดยเปลี่ยน้ำตาลกลูโคสให้เป็นพลังงาน

  • L-Carnitine ช่วยเผาผลาญไขมัน

  • Chitosan ช่วยดักจับและยับยั้งไขมัน

  • Cactus extract ลดการสะสมของไขมันในร่างกายและ ช่วยในการเผาพลาญไขมนัให้เป็นพลงังาน

  • White kidney been extract powder ยับยั้งการดูดซึมของแป้งและน้ำตาล

  • Green Tea Extract powder กระต้นุการเผาผลาญไขมันในร่างกาย

  • Garcinia extract ช่วยเร่งประสิทธิภาพในการเผาผลาญนํ้ำตาล ลดการสะสมของไขมัน

  • Kelp powder ช่วยเร่งประสิทธิภาพในการเผาผลาญไขมันที่สะสมในร่างกาย

  • Konjac powder ทําให้อิ่มไวไม่หวิง่าย


วิธีรับประทาน ไอย่า สลิม

รับประทานครั้งละ 1 แคปซูลก่อนมื้ออาหาร (รับประทานวันละ 1-2 แคปซูล) เพื่อประสิทธิภาพที่ดีควรรับประทานก่อนมื้ออาหาร 30 นาที


เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี สตรีมีครรภ์ ผู้ให้นมบุตรไม่ควรรับประทาน